Erfgenaam Gezocht seizoen 2 met Axel Daeseleire en deze erfenis

Erfgenaam Gezocht seizoen 2 met Axel Daeseleire kun je vanaf maandag 1 januari 2024 om 21.35 uur in herhaling zien op VTM GO. Oorspronkelijk werd het programma uitgezonden vanaf 8 december 2022. Met behulp van notaris Carol Bohyn gaat Axel Daeseleire op zoek naar verschillende erfgenamen in binnen- en buitenland om een vergeten erfenis alsnog te overhandigen.

Auteur Patricia de Ryck heeft het bericht over het tweede seizoen van Erfgenaam Gezocht van december 2022 bijgewerkt op 1 januari 2024, omdat het programma in herhaling wekelijks op tv komt.

Erfgenaam Gezocht

Wat als er een vergeten fortuin op je ligt te wachten? Het gebeurt vaak: mensen die zonder het te weten recht hebben op een stevige erfenis. In Erfgenaam Gezocht seizoen 2 gaat Axel Daeseleire weer op zoek. Om erfgenamen op het spoor te komen, start de presentator zijn speurtocht bij de overledene: wie waren ze, wat hebben ze meegemaakt, waar woonden ze, wie heeft hen nog gekend? Die puzzelstukjes brengen Axel Daeseleire op het spoor van familieleden én, wie weet, een mogelijke erfgenaam. Gaandeweg ontrafelen zich ontroerende, grappige en aangrijpende familieverhalen en aan het einde van de rit blijft maar één vraag over: komt het fortuin uiteindelijk toch nog terecht? In Erfgenaam Gezocht seizoen 1 lukte dat in ieder geval.

Axel Daeseleire

“Er staat dik 500 miljoen euro aan erfloze nalatenschappen op een rekening van de Belgische staat”, vertelt Axel Daeseleire. “Dat zijn de zuurverdiende centen van iemands grootnonkel of achternicht. Ik wil dat geld alsnog bij de juiste mensen krijgen. In dit seizoen zijn de erfenissen hoger dan vorig jaar én duikt er een case op waarop ik m’n tanden heb stukgebeten. Het is de bedoeling om de komende weken toch nog de erfgenaam te vinden van die ene onopgeloste zaak.” Axel Daeseleire zien we de laatste tijd vooral als presentator, maar we kennen hem natuurlijk ook als acteur. Zo zag je hem recent bijvoorbeeld nog in De Kraak, Fair Trade en Auwc.

Erfgenaam Gezocht seizoen 2

Axel Daeseleire duikt voor Erfgenaam Gezocht in verschillende zaken. Zo zoekt hij naar de erfgenamen van Hilda Verlaenen, Daniël nayaert en Marie Bogaert. Gaat het hem lukken om degene(n) te vinden die recht hebben op de erfenis? In Erfgenaam Gezocht seizoen 2 heeft de presentator zelfs hulp nodig van de kijkers.

In Nederland kennen we deze show als De Erfgenaam; klik op de link om meer over het tweede seizoen te ontdekken.

Daniël Nayaert

Verder vindt Axel Daeseleire tussen de vele namen op de lijst van erfloze nalatenschappen een zekere Daniël Nayaert uit Blankenberge. De stadsarchivaris loodst de presentator door de duizenden dossiers van hun bewoners. Daarbij ontdekt hij onder meer dat Daniël Nayaert een bakker was die in… de Bakkerstraat woonde. Een jeugdvriendin van Daniël geeft een nieuw aanknopingspunt: Luc Benoot, de zoon van Daniëls oudste zus. Heeft Axel Daeseleire hiermee de juiste erfgenaam te pakken? Er ligt op de erfgenaam van Daniël Nayaert een erfenis van 43.452 euro te wachten.

Mariette Bogaert

Een andere zaak is die van Mariette Bogaert. Zij woonde in Schilde. “En dat maakt het interessant, want Schilde is niet bepaald de armste gemeente rond het Antwerpse, integendeel zelfs. Daar is dus zeker geld te rapen”, aldus de presentator Via een buurman komt Axel Daeseleire haar op het spoor en blijkt dat Marie Bogaert een zoon had met wie ze al vele jaren geen contact meer had. Weet haar zoon wel dat zijn moeder overleden is? En dat er nog een erfenis op hem wacht? Of is er iets anders aan de hand?

Erfenis afgewezen

In de tweede aflevering zie je hoe het verder gaat. In het WZC waar Mariette overleed, verneemt Axel een vreemd verhaal: “Er is een zoon maar die kwam zijn moeder nooit bezoeken en bovendien wees hij haar erfenis af. Maar over de reden waarom tast ik voorlopig nog in het duister.” In de derde aflevering ontdekt hij dat buren deze vrouw 3 à 4 keer per week in het rusthuis kwamen bezoeken. Dat blijkt een interessante piste te zijn,want via hen verneemt Axel dat de relatie tussen moeder en zoon, Staf, zodanig slecht was dat Staf zelfs niet aanwezig was op haar begrafenis en bovendien de erfenis weigerde uit schrik voor schulden. Maar daar kan Axel wel eens verandering in brengen…

Jean van Lint

In de tweede aflevering bijt Axel Daeseleire zich ook vast in de zaak van Jean Van Lint. Jean stierf in 1994 op 55-jarige leeftijd, 28 jaar geleden. Nog twee jaar en de erfenis gaat onherroepelijk naar de Belgische staat. De tijd dringt dus… Axel komt te weten dat Jean Van Lint een vriendin had en dat het koppel ooit 7 miljoen Belgische frank won met de Lotto. Lang hebben ze niet kunnen genieten van de winst, want de vriendin van Jean is kort nadien aan kanker overleden en niet veel later vond de poetsvrouw het levenloze lichaam van Jean Van Lint in bed… Een intrigerend verhaal waar Axel zijn tanden in zet en dat resulteert uiteindelijk in een emotionele ontknoping.

Robert Heremans

Axel Daeseleire bijt zich in de derde aflevering van Erfgenaam Gezocht seizoen 2 opnieuw vast in de zaak van Robert Heremans uit Pijpelheide, geboren in 1939 en overleden in 2015. Op het internet vond Axel weinig bruikbare informatie behalve het adres van zijn laatste woonplaats. De villa bleek al jaren onbewoond en bevindt zich in zeer slechte staat. De buurvrouw vertelt aan Axel dat het ministerie van erfloze nalatenschappen – bij Axel Daeseleire niet onbekend – het huis recentelijk per opbod heeft verkocht. “Vadertje staat zit me duidelijk op de hielen, maar dat is goed nieuws want dat zou kunnen betekenen dat hier wel wat geld te rapen valt.”

Tantes en nonkels gevonden

In aflevering 4 duikt hij verder in deze zaak van Rob(ert) Heremans uit Pijpelheide. Hij was in ieder geval ongehuwd, kinderloos en volgens de buren leefde hij een teruggetrokken bestaan. Op het kerkhof werd Axel Daeseleire geconfronteerd met een pover kruisje van de man. In het archief van Heist-op-den-Berg hoopt de presentator via Roberts ouders een spoor te vinden van andere familieleden. En jawel: hij vindt er een hoop tantes en nonkels van Robert. Eindelijk een doorbraak in deze zaak, en wat voor één!

Martha Neckers

Inmiddels start Axel Daeseleire een nieuwe zaak op: die van Martha Neckers uit het West-Vlaamse Slijpe. Opvallend hierbij is dat Martha gestorven is op exact 100-jarige leeftijd. In de archieven van de familiekunde West-Vlaanderen ontdekt Axel dat niet alleen Martha, maar ook al haar broers en zussen ongehuwd én kinderloos bleven. Dat maakt de zoektocht naar een mogelijke erfgenaam er niet makkelijker op, zoveel is nu al duidelijk…

Axel Daeseleire verneemt in de vierde aflevering van Erfgenaam Gezocht dat Martha Neckers 33 jaar les gaf in het lager onderwijs en komt in contact met twee van haar oud-leerlingen. Hij ontdekt ook dat van de 9 kinderen uit het gezin Neckers er 4 rond de leeftijd van 1 jaar stierven. “Dat is toch wel dramatisch. (…) We staan daar nu minder bij stil omdat dat nu bijna niet meer gebeurd maar eind 1800, begin 1900 was dat dus blijkbaar schering en inslag. Dat moet toch fameus voor wat familiedrama’s gezorgd hebben.”

Katholieke doelen

In zijn lange zoektocht naar een erfgenaam van Martha neckers kwam Axel Daeseleire uiteindelijk uit bij Filiep, de kleinzoon van een neef van Martha. Maar via notaris Bohyn verneemt Axel in aflevering vijf dat Martha Neckers een testament had en daar komt Filiep niet in voor… Haar erfenis bedraagt ruim 23.000 euro en die wil ze verdelen over vier verschillende katholieke doelen, waaronder die van de Zusters Annuntiaten uit Heverlee. Axel Daeseleire vertelt het goede nieuws aan Zuster Lucette en Zuster Jacinta.

Josephus Rijmen

In de vierde aflevering van Erfgenaam Gezocht seizoen 2 start Axel Daeseleire ondertussen een nieuwe case op: in het Belgisch Staatsblad botst hij op de naam van Josephus Rijmen, in 1997 overleden in Heusden-Zolder. “Een zaak die dus al 25 jaar open staat en voor mij een goede reden om er mijn tanden in te zetten!”, klinkt het. Hij besluit naar het laatste woonadres in Koersel te gaan en vindt er een pracht van een villa. De huidige bewoners kochten het 15 jaar geleden, maar toen was het nog een oude boerderij waar 3 broers en 1 zus in woonden, zonder enige vorm van luxe. Eén van hen pleegde er zelfmoord. De boerderij en bijbehorende grond werden door de staat verkocht. Buren vertellen een bijzonder schrijnend verhaal van de familie die er woonde… 

Erfenis van meer dan 1 miljoen euro!

Axel Daeseleire verdiept zich in de vijfde aflevering van Erfgenaam Gezocht opnieuw in de zaak van Jef Rijmen, de mijnwerker uit Limburg die in 1997 overleed in Heusden-Zolder. Tijdens een buurtonderzoek kwam de presentator te weten dat de familie Rijmen een zeer spaarzaam leven leidde op de familieboerderij en via de heemkundige kring van Beringen-Paal kreeg hij ook heel wat extra info. Blijkt dat uit alle familiale vertakkingen slechts 1 erfgenaam nog in leven is: Alex Vandingelen, de zoon van een groottante van Jef. Ook notaris Carol Bohyn heeft ondertussen het nodige opzoekwerk gedaan en vraagt Axel Daeseleire langs te komen want er is een onverwachte wending in de zaak. De erfenis van Jef Rijmen bedraagt maar liefst 1.020.972 euro, maar volgens de wet behoort een afstammeling van een groottante niet tot de erfgenamen. Een bijzonder pijnlijke zaak die Axel niet onberoerd laat: “Dit vind ik erg. Dat geld zou dan naar een goed doel moeten gaan! Maar dat de staat nu die erfenis gaat innen… Ik vind dit een legale vorm van diefstal”, klinkt het verontwaardigd. 

Jean Vanderhoeft

Axel Daeseleire verdiept zich ook opnieuw in de zaak van Jean Vanderhoeft, in 2001 gestorven in Sint-Truiden. Via de begrafenisondernemer verneemt Axel dat Jean een broer had: Arthur. Zou hij nog in leven zijn? Met die vraag trekt Axel naar Grazen, het kleine dorpje waar Jean Vanderhoeft geboren en getogen is, op zoek naar een spoor van diens broer.  

Antoine Vermeulen

De andere zaak die Axel verder uitspit, is die van Antoine Vermeulen, op 75-jarige leeftijd overleden in 2015 in Nazareth. Via de voormalige buren komt Axel al één en ander te weten. Blijkbaar had Antoine, of Ivan zoals ze hem daar kennen, een levensgezel. Op het laatste woonadres van Antoine krijgt Axel nóg meer interessante informatie: de huidige eigenaar kan Axel vertellen dat Antoine en zijn partner een niet-officieel geadopteerde zoon hadden, Rex Quintyn. “De naam Rex Quintyn speelt in dit verhaal blijkbaar een grote rol maar roept tegelijkertijd ook heel veel vragen op. Officieel zijn er geen kinderen, broers of zussen. Er moet dus hogerop in de stamboom bij zijn ouders gezocht worden. En dit levert gelukkig wél resultaat op: Axel Daeseleire vindt maar liefst 8 nog levende erfgenamen terug. De erfenis zal dus door 8 mensen gedeeld moeten worden. Loont het nog de moeite? Notaris Carol Bohyn heeft alvast goed nieuws.

Angela Maria Alfonsina Vervinckt

In aflevering 6 vond Axel Daeseleire in het Belgisch Staatsblad een nieuwe zaak die zijn aandacht trekt: die van Angela Maria Alfonsina Vervinckt, op 100-jarige leeftijd overleden in 2003 in Gent. Haar laatste jaren bracht ze door in de Gentse Sint-Pietersnieuwstraat maar daar loopt Axel op een dood spoor: Angela komt niet voor in de archieven van het rusthuis aldaar. Na deze valse start hoopt hij bij de stad Gent meer info te krijgen en weten zij misschien waarom het laatste adres van Angela niet correct is. Maar zij geven hem die informatie niet zomaar door… In aflevering 7 zien we het vervolg. Axel Daeseleire krijgt namelijk de naam van de voorlopige bewindvoerder Meester Sabine De Taeye. Zij geeft Axel alvast Angela’s laatste woonplaats door. “Tijd voor een buurtonderzoek, want dat levert altijd iets op!”, aldus Axel Daeseleire. Maar bekend of niet, de deur gaat niet zomaar voor hem open. Gelukkig krijgt buurman Willy de deuren wél open.

Adriaan Roelen

In de zaak van Adriaan Roelen, de bouwvakker en natuurliefhebber uit Wuustwezel, heeft Axel Daeseleire erfgenamen gevonden: Bert en Stephanie, de kleinkinderen van Adriaan. Geen verre familie dus, integendeel. En toch is de zaak van Adriaan Roelen nog niet afgehandeld. Hoeveel de erfenis bedraagt weten ze nog niet, maar het is nu al duidelijk dat voor Bert en zijn zus Stephanie vooral het stukje bos van ruim 3000 vierkante meter van hun grootvader zaliger van goudwaarde is. Het is nu aan notaris Carol Bohyn om de nalatenschap tot op de bodem uit te zoeken en te bepalen wat de erfenis nu precies inhoudt. We zien het in de laatste aflevering van Erfgenaam gezocht seizoen 2.

Hilda Verlaenen

In de eerste aflevering dook de zaak van Hilda Verlaenen op. Hilda werd geboren in Herent op 4 juni 1922, stierf op 11 december 2004 op 82-jarige leeftijd en was weduwe van Romain Bertels. “Volgens mij zaten Hilda en haar man er toch wel warmpjes bij. We spreken van 3 bouwgronden, een huis, goudstaven, dure juwelen en vermoedelijk nog cash geld”, ontdekt Axel. Via heel wat omwegen komt hij vanalles te weten over Hilda Verlaenen en Romain Bertels, toch is er na maanden opzoekwerk nog steeds geen erfgenaam in zicht. Axel Daeseleire besluit een oproep te doen om alsnog op het juiste spoor te geraken. Reageer hier op de oproep. Het resulteerde in een honderdtal reacties, die nu door het productieteam verder worden onderzocht.

Goudstaven?

In de laatste aflevering keren we ook terug naar het verhaal van Hilda Verlaenen. “Het is altijd een fijn gevoel als je de juiste erfenis bij de juiste erfgenaam kan brengen”, vertelt Axel Daeseleire. “Maar er is 1 case onopgelost gebleven en dat is die van Hilda Verlaenen.” Zij bezat samen met haar man een juwelierszaak en een grote woning in Herent. Er zou ook sprake zijn van goudstaven en hun bijzonder ingerichte tuin werd inmiddels voor een groot deel herverkaveld tot drie bouwgronden. Wekenlang heeft Axel Daeseleire zijn tanden stukgebeten op de zaak. Maar na meer dan 200 tips van de kijkers, komt de zoektocht naar een erfgenaam nu echt in een stroomversnelling. Mede dankzij de hulp van het documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis in Vlaanderen, kan elk vraagteken in de stamboom ingevuld worden. En uit de vele binnengelopen tips komt Axel uit bij drie zussen. 

Erfgenaam Gezocht kijken

Erfgenaam Gezocht seizoen 2 werd voor het eerst uitgezonden op 8 december 2022. Vanaf maandag 1 januari 2024 is het tweede seizoen van Erfgenaam Gezocht wekelijks om 21.35 uur in herhaling te kijken op VTM. Aansluiten zijn de aflevering via VTM GO te kijken. Het is ook mogelijk om VTM GO in Nederland te kijken.

Erfgenaam Gezocht seizoen 3?

Of Erfgenaam Gezocht seizoen 3 ook wordt gemaakt, durven wij nog niet te zeggen. In Nederland was het derde seizoen van De Erfgenaam zelfs al op tv. Het zou dus zomaar kunnen dat ze ook in België voor een derde seizoen gaan… Als we meer weten over Erfgenaam Gezocht seizoen 3 dan delen we dat natuurlijk via onderstaande social media.

* Let op: we werken in onze artikelen met affiliate links, waarbij we je verwijzen naar partners waarvan wij denken dat ze interessant voor jou zijn of aansluiten bij dit artikel. Wil je VlaamsKijken steunen, klik hier en ontdek alle mogelijkheden op een rijtje.

Altijd op zoek naar leuks om te kijken:

1 januari 2024 /