Onze natuur documentaire op Canvas en VRT MAX kijken

Heb jij Onze natuur, de film al gezien? Het was een groot succes in de bioscoop (terwijl-ie toch ook moest op boksen tegen die andere hit: Zillion, die nu in Nederland zelfs op tv te kijken is). Nou, die film heeft ook een bijbehorende documentaire reeks. In de zeven afleveringen die Onze natuur telt – mét de stem van Wim Opbrouck – ontdek je alles over de natuur in België. De reeks is sinds woensdag 18 januari wekelijks om 21.20 uur te kijken op Canvas en VRT MAX.

Onze natuur documentaire

Water, aarde, lucht, vuur, hout en steen. Die zes elementen in de natuur vormen de rode draad doorheen de documentaire Onze natuur, die zeven afleveringen telt. De elementen vormen telkens het uitgangspunt voor een aflevering van 48 minuten. In de zevende en laatste aflevering brengen wetenschappers, filmmakers en natuurexperten extra duiding bij de rol die wij als mens al dan niet kunnen spelen in onze natuur.

Lees verder en ontdek:

  • Wie de voice over is van Onze natuur documentaire
  • Bijbehorende boeken, soundtrack en spel
  • Hoe je Onze natuur niet alleen in België kunt kijken, maar ook elders ter wereld
  • En je leest daarna alles over de inhoud van de zeven afleveringen Onze natuur België
  • Tot slot ontdek je wie deze documentaire heeft gemaakt

Wim Opbrouck stem Onze natuur documentaire

Wim Opbrouck is de stem van de documentaire serie van Onze natuur ingesproken. “Bij het inlezen van Onze natuur voelde ik me altijd weer een klein beetje Sir David Attenborough. Alleen gaat het deze keer niet over ijsberen, giraffen, bultruggen of koala’s, maar over hazen, bevers, ijsvogels, vossen en nog zoveel andere prachtige soorten die onze natuur bevolken. Van de laagste polders tot de hoogste Venen toont de serie op een meeslepende manier de overweldigende rijkdom van de Belgische natuur. Het was een groot voorrecht mijn stem te mogen verlenen aan deze reeks.” Dat Wim Opbrouck de voice over van Onze natuur documentaire is, vind ik ergens ook wel opmerkelijk. Matteo Simoni heeft namelijk de film ingesproken.

Onze natuur België:

Voor de liefhebbers van Onze natuur zijn er naast de film en de documentaire ook verschillende boeken, twee wandelgidsen, een spel en soundtrack. We zetten ze hieronder voor je op een rijtje.

Daarnaast heeft Onze Natuur een rubriek in Iedereen beroemd. Later volgt ook nog een afgeleide serie op kindermaat voor Ketnet. Wil je dat niet missen, volg ons op Instagram, kom bij de Facebook-groep én schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Onze natuur kijken

De documentaire Onze natuur is te kijken vanaf woensdag 18 januari om 21.20 uur op Canvas. VRT MAX biedt van bij de start op Canvas op 18 januari de eerste drie afleveringen aan. De afleveringen 4-6 zijn beschikbaar vanaf 8 februari. Daarnaast wordt de Onze natuur documentaire vanaf zaterdag 28 januari ook in herhaling uitgezonden bij Eén. Wil je vanuit Nederland (of een ander land dan België) naar deze reeks kijken, zorg dan voor een VPN Verbinding en zet de server op België. Daarna kun je ook genieten van de natuur in België in jouw huiskamer.​

Natuur in België

Belgen zijn van nature bescheiden. Maar over de Belgische natuur hoeven ze niet bescheiden te zijn. Niet het luipaard, maar de slechtvalk is het snelste dier ter wereld. De hazelmuis weeft even vernuftige nesten in het riet als een Afrikaanse watervogel. En als je denkt dat de Kalmthoutse Heide qua schoonheid moet onderdoen voor de Afrikaanse savanne, dan moet je maar eens komen kijken wanneer de struikhei de droge vlakte omtovert in een zee van paarse bloemen. Als je het wil zien, kan je er niet onderuit: België heeft een sensationele, wilde natuur.

Verschil documentaire en film Onze natuur

Onze natuur toont de spectaculaire schoonheid van die natuur in België; of beter gezegd de achtertuin van veel van de lezers van VlaamsKijken. De reeks sluit nauw aan bij de gelijknamige film, die al ruim 200.000 bezoekers wist te bekoren in de bioscoop. Maar ook wie de film al gezien heeft, kan gerust zijn: de reeks zoomt in op heel wat nieuwe en minstens even straffe verhalen uit onze Belgische natuur. Wat hebben mieren en edelherten met elkaar gemeen? Welke vleesetende plant met dodelijke tentakels leeft in ons land? En welke rare vogel kan verkeerslichten lezen? Op al die vragen en nog veel meer biedt de reeks Onze natuur een antwoord. ​ De zeven afleveringen bieden volop ruimte om kennis te maken met nog heel wat andere soorten. 

Aflevering 1: Water

Als het in België niet regent, dan gaat het regenen. Gelukkig maar, want zonder dat water uit de lucht is er geen leven. We volgen in deze eerste aflevering het water van bron tot monding. De regen valt, sijpelt door de aarde en borrelt weer op langs een bron. Door de zwaartekracht zoekt het zijn weg naar lagere grond. Hoe meer terrein het doorkruist, hoe rijker aan leven het wordt. 

De watervlo is het allerkleinste dier in deze aflevering. Er zijn er veel van en zij vormen het basisvoedsel voor de rest van de piramide. De bever bouwt dammen in het water om zich makkelijker te kunnen verplaatsen en beter te kunnen schuilen. Zo creëert hij een unieke biotoop waar andere soorten dankbaar van profiteren. Stekelbaarzen blijken vaak erg zorgzame vaders te zijn. De ringslang glijdt als genadeloze jager door onze wateren. Het ijsvogelmannetje gaat op zoek naar het lekkerste visje om een vrouwtje voor zich te winnen en te mogen paren. De snoek toont zich in het holst van de nacht een tactische rover. 

Andere soorten in deze aflevering zijn onder meer heikikkers, kamsalamanders, aalscholvers, visarenden, futen en reigers. 

Aflevering 2: Aarde

Miljoenen jaren geleden kwamen de eerste dieren aan land vanuit de zoute zee. Dieren en planten in de slikken en schorren aan de kust moeten zich nog altijd aanpassen aan dat zoute water.

De lentevuurspin is een kluizenaarsbeestje dat maar enkele dagen per jaar boven de grond komt. In het Belgische Lommel zit één van de laatste populaties wereldwijd van dit bijzondere spinnetje. De spin werd pas in 2009 ontdekt, nadat het diertje honderd jaar lang uitgestorven was verklaard in België.

Mierenleeuwen trekken hun prooi in zandtrechters om er hun larven mee te voeden. Het mannetje van de grijze zandbij leeft alleen om te paren en sterft kort daarna. De vos is een opportunistische alleseter maar jaagt net als de giftige adder ook op kleine dieren. Het everzwijn is te groot en te gevaarlijk om zich ergens om te bekommeren en woelt overal de grond om op zoek naar voedsel.

Andere soorten in deze aflevering zijn onder meer lepelaars, torenvalken, nachtzwaluwen, lentevuurspinnen, mollen en oeverzwaluwen. 

Aflevering 3: Lucht

Net zoals vissen zich niet bewust lijken van het water waarin ze zwemmen, zo vergeten wij vaak de lucht om ons heen. Maar wanneer de bladeren bewegen en de vlinders met hun vleugels slaan, dan is dat alleen maar door de aanwezige lucht. Die lucht is altijd in beweging. Warme lucht drijft vogels en insecten de hoogte in. Van hoog in de lucht bespieden roofvogels de grond. Als snelste dier ter wereld stort de slechtvalk zich met een waanzinnige vaart naar beneden op zijn prooi. En wanneer de lucht kouder wordt, beginnen trekvogels aan hun jaarlijkse reis.  

De klapekster jaagt op kleine knaagdieren en spietst die op doornen als een voedselvoorraad voor hongerige tijden. Een boomvalk scheert over het water om libellen uit de lucht te grissen. Paddenstoelen vertrouwen hun sporen toe aan de lucht, vliegende spinnen gebruiken een welkome windstoot als sneltransport richting voedselrijke grond. Hoornaars ventileren hun nest met verse lucht om te voorkomen dat hun larven sterven van de warmte. De lucht laat ook toe om op afstand gevaar te detecteren. Het edelhert zal altijd met z’n neus in de wind staan.

Andere soorten in deze aflevering zijn onder meer kraanvogels, nachtvlinders, haften, zwaluwen, waterspinnen en spreeuwen.

Aflevering 4: Hout

Het duurt wel even vooraleer een scheut zich tot een boom ontwikkeld. Met voldoende tijd en rust groeien bomen tot echte reuzen en indien ze talrijk genoeg zijn zelfs tot tot een bos. De Belgische bossen zijn allemaal aangeplant en relatief jong, maar als ze op hun eigen tempo mogen evolueren, dan barsten ze van het leven: schimmels, planten en dieren, die om te overleven allemaal afhankelijk zijn van elkaar. 

Een eekhoorn legt een voorraad noten aan voor de winter. De noten die hij niet meer terugvindt, schieten de volgende lente uit tot zaailingen. Als de specht ze niet geroofd heeft tenminste. In boomschors wonen talrijke insecten en zelfs als een boom omvalt, verschaft hij voedsel aan andere organismes en wordt hij een perfecte biotoop voor zwammen. Mieren, larven en springstaartjes doen aan bosonderhoud. Edelherten patrouilleren in het woud, eten de jonge scheuten en houden zo de wildgroei onder controle. Bosbeheer is een taak van velen.

Andere soorten in deze aflevering zijn onder meer bosuilen, haviken, glimwormen, tijgerspinnen, bosmieren, vuursalamanders en vliegende herten. 

Aflevering 5: Vuur

Om te voorzien in zijn levensonderhoud heeft de mens zich toegelegd op landbouw. De ruimte die daarvoor nodig was, werd vaak door middel van vuur gewonnen op de bosrijke omgeving. Open ruimte waarin gewassen kunnen groeien dankzij het licht en de warmte van de zon. Zo heeft de mens voedselrijke gebieden gecreëerd om van te oogsten. Maar de mens is niet alleen. Ook andere diersoorten hebben die rijke oases ontdekt.

De anders zo solitaire haas gebruikt de open ruimte als boksarena. Weidevogels leggen er hun eieren. Jagers zoals vossen en wilde katten wagen zich uit het bos om sneller prooidieren te kunnen vangen. De wilde kat speurt naar kleine dieren, voor een vos volstaat desnoods een wespennest. Knotwilgen begrenzen de akkers en bieden ook huisvesting aan kleine steenuilen. De kleurrijke beemdkroon kan alleen overleven door bestuiving door de knautiabij. Het verlies van de ene soort betekent meteen ook het einde van de andere soort.

Andere soorten in deze aflevering zijn onder meer dassen, kameleonspinnen, vroedmeesterpadden, hazelmuizen en bruine kiekendieven.

Aflevering 6: Steen

In zijn onstuimige ontwikkeling heeft de mens zijn omgeving zo efficiënt mogelijk aangepast aan zijn eigen behoeften. Er is in het verhaal van steen en verstedelijking weinig plaats voor de ogenschijnlijke chaos van de natuur. De verharde wereld lijkt een overwinning van de mens op die natuur, maar in elke hoek, in elke barst bruist het leven dat zich aan deze nieuwe omgeving heeft aangepast. Waar de wilde natuur wordt verbannen, breekt ze toch steeds weer door en eist ze opnieuw terrein op.

De halsbandparkiet heeft zijn dieet moeiteloos aangepast aan onze lokale plantengroei. Nijlganzen waggelen over de stoepen tussen stadsvijvers. Rondslingerend afval vormt voor de vos een makkelijke maaltijd, steenlopers vullen hun mosselmaaltijd aan met een achtergelaten zak friet. Kraaien kraken noten door ze vanuit de hoogte op het harde asfalt te laten vallen, meeuwen trekken steeds verder landinwaarts om zich op onze vuilnisbelten te storten.

Andere soorten in deze aflevering zijn onder meer ratten, ooievaars, muurhagedissen, tijgerslakken en eikelmuizen.

Aflevering 7

Deze laatste aflevering van de Onze natuur documentaire gaat verder in op diverse thema’s die aan bod kwamen in de eerste zes episodes. Op basis van de beelden uit de reeks geven experten in een natuurlijke omgeving en vanuit hun specifieke vakgebied inzichten over biodiversiteit, de invloed van de mens op de natuur, de rol van de dieren in het ecosysteem en de gevolgen van het uitsterven van bepaalde diersoorten. Hun verhalen worden aangevuld met nooit eerder getoonde making-of beelden. ​ 

Onze natuur: iets om trots op te zijn

Onze natuur is een ambitieus 360° project van producent Hotel Hungaria en VRT. Het begon enkele jaren geleden als een plan voor een televisiereeks op Canvas over de schoonheid én de kwetsbaarheid van onze eigen natuur. Maar zoals dat in de natuur gaat, is dat idee ondertussen flink gegroeid tot een multimediaal project met tal van partners.

Onze natuur: 970 draaidagen (Hotel Hungaria)

Producent Hotel Hungaria stuurde 2,5 jaar en 970 draaidagen lang filmploegen op pad om de mooiste, wildste en meest pakkende natuurbeelden in België vast te leggen. Wist je dat hierbij ook de Nederlandse cameraman Dick Harrewijn (die je kent van De Nieuwe Wildernis) betrokken was? Maar ook de Belgische bioloog en cameraman Pim Niesten bij betrokken waren? Ze trokken van de Ardense bossen tot de zeeduinen van Het Zwin. Met state of the art filmtechnieken, maar vooral met veel tijd, inventiviteit en engelengeduld. Uit de vele honderden uren filmmateriaal destilleerden de regisseurs Pablo Eeckman en Jozef Devillé in de montage een adembenemende natuurpuzzel. Het resultaat is een unieke reeks vol prachtige verhalen over bekende en onbekende dieren en planten die verwondering opwekken en de liefde en het respect voor onze natuur vergroten. Een natuur om trots op zijn. Zo trots dat we haar spontaan beter gaan beschermen. Componist Dirk Brossé schreef de soundtrack.

Makers

Onze natuur is een productie van Hotel Hungaria in samenwerking met VRT, Agentschap Natuur & Bos, Natuurpunt en RTL TVI. Het project kwam tot stand met de steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), Screen Flanders & De Belgische Tax shelter maatregel. Bijzondere dank gaat uit naar de partners Mooimakers, Be WaPP, Biobest, Swarovski Optik, Volvo, BNP Paribas Fortis, Nationale Loterij, WWF, Inverde, Dienst Marien Milieu, KULeuven, Toerisme Vlaanderen, A.S. Adventure & Lannoo.

* Let op: we werken in onze artikelen met affiliate links, waarbij we je verwijzen naar partners waarvan wij denken dat ze interessant voor jou zijn of aansluiten bij dit artikel. Wil je VlaamsKijken steunen, klik hier en ontdek alle mogelijkheden op een rijtje.

Altijd op zoek naar leuks om te kijken:

8 februari 2023 /